Sức chứa 30ng. Sức chứa 30ng. Sức chứa 30ng. Sức chứa 30ng. Sức chứa 30ng. Sức chứa 30ng. Sức chứa 30ng. Sức chứa 30ng. Sức chứa 30ng. Sức chứa 30ng. Sức chứa 30ng.

 

BẢNG GIÁ CHO THUÊ PHÒNG HỌC QUẬN I
PHÒNG MÁY LẠNH,TIVI
( Đơn vị ngàn đồng/giờ)

 

 

Phòng

 

Thứ

 

Không ký hợp đồng

 

Hợp đồng 6 tháng

 

Hợp đồng 12 tháng

 

17h - 19h

 

19h15 - 21h

 

17h - 19h

 

19h15 - 21h

 

17h - 19h

 

19h15 - 21h

 

1.1(cs1)
20 chỗ

 

246

 

108

 

100

 

100

 

90

 

95

 

85

 

357CN

 

100

 

90

 

90

 

80

 

85

 

80

1.2(cs1)
50 chỗ,TV 47 inch.

 

246

 

160

 

150

 

150

 

140

 

140

 

130

 

357CN

 

155

 

145

 

145

 

135

 

140

 

130

 

1.4(cs1)
15 chỗ

 

246

 

108

 

100

 

100

 

90

 

95

 

85

 

357CN

 

100

 

90

 

90

 

80

 

85

 

80

 

2.1( cs2)
30 chỗ

 

246

 

100

 

90

 

90

 

80

 

85

 

80

 

357CN

 

90

 

80

 

80

 

70

 

70

 

60

 

2.2(cs2)
30 chỗ

 

246

 

100

 

90

 

90

 

80

 

85

 

80

 

357CN

 

90

 

80

 

80

 

70

 

70

 

60

 

3.1(cs2)
30 chỗ

 

246

 

100

 

90

 

90

 

80

 

85

 

80

 

357CN

 

90

 

80

 

80

 

70

 

70

 

60

 

3.2(cs2)
30 chỗ.

 

246

 

100

 

90

 

90

 

80

 

85

 

80

 

357CN

 

90

 

80

 

80

 

70

 

70

 

60

 

 

PHÒNG QUẠT
( Đơn vị ngàn đồng/giờ)

 

 

Phòng

 

Thứ

 

Không ký hợp đồng

 

Hợp đồng 6 tháng

 

Hợp đồng 12 tháng

 

17h - 19h

 

19h15 - 21h

 

17h - 19h

 

19h15 - 21h

 

17h - 19h

 

19h15 - 21h

 

2.1(cs1)
40 chỗ

 

246

 

55

 

50

 

50

 

45

 

50

 

45

 

357CN

 

50

 

45

 

45

 

40

 

45

 

40

2.2(cs1)
40 chỗ.

 

246

 

55

 

50

 

50

 

45

 

50

 

45

 

357CN

 

50

 

45

 

45

 

40

 

45

 

40

 

2.3(cs2)
15 chỗ

 

246

 

50

 

45

 

48

 

40

 

45

 

40

 

357CN

 

45

 

40

 

40

 

35

 

40

 

35

 

2.4( cs2)
30 chỗ

 

246

 

50

 

45

 

48

 

40

 

45

 

40

 

357CN

 

45

 

40

 

40

 

35

 

40

 

35

 

2.5(cs2)
40 chỗ

 

246

 

50

 

45

 

48

 

40

 

45

 

40

 

357CN

 

45

 

40

 

40

 

35

 

40

 

35

 

2.6(cs2)
40 chỗ

 

246

 

50

 

45

 

48

 

40

 

45

 

40

 

357CN

 

45

 

40

 

40

 

35

 

40

 

35

 

2.7(cs2)
40 chỗ.

 

246

 

50

 

45

 

48

 

40

 

45

 

40

 

357CN

 

45

 

40

 

40

 

35

 

40

 

35

 

LẦU1(Cs3)
50 chỗ

 

246

 

60

 

50

 

50

 

45

 

50

 

45

 

357CN

 

55

 

45

 

45

 

40

 

45

 

40

 

Lầu2(Cs3)
80 chỗ

 

246

 

65

 

60

 

60

 

55

 

60

 

55

 

357CN

 

60

 

55

 

55

 

50

 

55

 

50

 

 

+ Trong giờ hành chánh chỉ có 1.1 ; 1.2;1.4 và giá giảm 20% so bảng giá trên.
+ Ca 1 : từ 17h - 19h.Ca 2: Từ 19h15 - 21h. Tùy theo GV đăng ký giờ nào sau đó sẽ nhân lên số giờ thực dạy để tính tiền.( Quy ước không ký hợp đồng thì tính tiền theo số giờ dạy thực tế.Nếu nghỉ vẫn tính ) Ký hợp đồng sẽ tính là 4 tuần/tháng.)
+ Nghỉ  lễ tết chỉ có GV ký hợp đồng được lấy lớp dạy bù.
+Thuê tivi , cassette và micro :

+ Hợp đồng 6 tháng đặt cọc 1 tháng.Hợp đồng 1 năm đặt cọc 2 tháng.